Tuotteet

Oppimisympäristöt

 

KnowPulp – Sellunvalmistuksen oppimisympäristö

KnowPulp on metsäteollisuuden vuodesta 2001 jatkuneen yhteistyön tuloksena toteutettu selaimella käytettävä sellunvalmistuksen oppimisympäristö. Järjestelmää voidaan käyttää itseopiskelussa ja koulutuksessa. Sellun valmistusta on lähestytty useista näkökulmista, mukaan lukien valmistusprosessit, automaatio, raaka-aineet, tuotteet ja ominaisuudet, turvallisuus, ympäristö, käynnissäpito, energiatehokkuus ja talous.Kaikki materiaali on suomen- ja englanninkielisenä ja lisäksi 2/3 myös espanjankielisenä.

http://www.knowpulp.com/

 

KnowPap – Paperinvalmistuksen oppimisympäristö

KnowPap on metsäteollisuuden vuodesta 1997 jatkuneen yhteistyön tuloksena toteutettu selaimella käytettävä paperinvalmistuksen oppimisympäristö. Järjestelmää voidaan käyttää itseopiskelussa ja koulutuksessa. Paperinvalmistusta on lähestytty useista näkökulmista, mukaan lukien paperin, kartongin, pehmopaperin sekä mekaanisten ja uusiomassojen valmistusprosessit, automaatio, raaka-aineet, tuotteet ja ominaisuudet, turvallisuus, ympäristö, käynnissäpito, energiatehokkuus ja talous. Kaikki materiaali on suomen- ja englanninkielisenä.

http://www.knowpap.com/

 

KnowTools – Työkalu oppimispolkujen tekemiseen

KnowTools -työkalulla voidaan tehdä oppimisreittejä, joilla opetetaan jokin aihealue ja tarvittaessa testataan oppilaan tietoja kyseisestä aiheesta. Näin voidaan valita vain tietyt näytöt KnowX:sta (sekä mahdollisista muista näytöistä) ketjuksi ja lisätä niihin tarpeen mukaan kysymyksiä.

 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät

 

Prowledge Oy on kehittänyt vuodesta 2007 alkaen toiminnanohjausjärjestelmiä eri toimialoille. Ensimmäinen ja edelleen jatkuva yhteistyö on maanrakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä MARTO. Olemme onnistuneet tuomaan järjestelmään sisään ei vain tilauksia ja tunteja, vaan myös hinnastoimaan ja aikatauluttamaan tilausvaiheessa varsin haasteellisia maanrakennuksen ja rakentamisen töitä. Esimerkkinä betonin toimitukset rakennuksille, joissa puhutaan minuuttien tarkuudesta aikataulujen osalta. Olemme oppineet kuluneiden vuosien ja projektien aikana, että parhaimmillaan toiminnanohjausjärjestelmä ei ole irrallinen työkalu yrityksen kustannusten ja tulojen pyörittämiseen, vaan se on yrityksen toimintaan keskeisesti kuuluva osa, joka tarjoaa yrityksen kaikille tahoille ajantasaisen ja tarvittavan tiedon sekä vapauttaa resurssit sinänsä tärkeästä tiedonkeruusta ja kyselemisestä varsinaiseen tuottavaan työhön. Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja käyttö edellyttävät luottamusta ja sitoutumista puolin ja toisin järjestelmän kehittämiseen toteutusvaiheessa.

Asiakkaamme tekevät mm. maanrakennusta, toimittavat betonia, asfaltointia, junaradan rakentamista, rakennusten lattia- ja seinäpinnoitusta, keittiö- ja kylpyhuoneremontteja, peltikattoja, ulkoverhouksia, maalauksia, nostoja ja kuljetuksia, siivousta, kallionporausta ja työkaluvuokrausta. Yritysten liikevaihdot ovat välillä 1-50 miljoonaa euroa. Yritykset ovat olleet kasvavia ja tarve on ollut usein vapauttaa yrityksen omistajien aikaa tietojen keräämisestä ja siirtelystä varsinaiseen liiketoiminnan ja työn johtamiseen. Valmiiden toiminnanohjausjärjestelmien puutteeksi on koettu se, että ne eivät olisi sellaisenaan palvelleet yrityksen tarpeita ja niihin on hankalaa ja hidasta saada yrityskohtaisia muutoksia. Tämä johtaa helposti siihen, että olisi pitänyt muuttaa yrityksen toimintaa vastaamaan järjestelmän tarpeita. Meidän näkemyksemme mukaan hyvän toiminnanohjausjärjestelmän edellytys on se, että se sovitetaan kullekin asiakkaalle sopivaksi ja yrityksen kehittyessä tehdään muutoksia myös järjestelmään. Osa toiminnoista soveltuu sellaisenaankin eri yritysten tarpeisiin kuten esimerkiksi työaikaseuranta, työntekijöiden tietojen hallinta ja verottajailmoitukset.

Ota yhteyttä